ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్‌ సప్లిమెంటరీ,1st ఇయర్‌, 2nd ఇయర్‌ ఇంటర్మీడియట్‌ ఫలితాలను అధికారులు మంగళవారం విడుదల చేశారు.ఆగస్టు 3వ తేది నుంచి 12వ తేది వరకు నిర్వహించారు.1st

Read more