ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రివాల్ ఇంటి నిర్మాణం కోసం రూ.52.71 కోట్లు

(తను సామాన్యుడని,,ఎలాంటి హంగు ఆర్భాటలు అవసరం లేదని,,అవినితిని దగ్గరకు రానివ్వనంటూ,,అన్నాహాజరే ఉద్యమం ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన క్రేజీవాల్,,అటు తరువాత కాలంలో రెండు సార్లు ఢిల్లీకి ముఖ్యంత్రి అయ్యాడు..అయిన

Read more