నూతన పార్లమెంట్ భవనంను ప్రారంభించేందుకు ప్రధాని మోదీ అనుసరించే పద్దతి?

భారతీయు తెలుసుకోవాల్సిన చరిత్ర… అమరావతి: ఒక పాలకుడి నుంచి మరొకరికి అధికార బదిలీని పవిత్రంగా,చట్టబద్ధంగా చేయడం ఎలా? అనే అంశంపై భారతదేశానికి చివరి వైస్రాయ్ అయిన లార్డ్

Read more