ప్రధాన డ్రైను కాలువల్లో పూడికతీత పనులను చేపట్టండి-కమిషనర్ వికాస్

నెల్లూరు: రానున్న వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నగరంలోని ప్రధాన డ్రైను కాలువల్లో వ్యర్ధాలు నిల్వ ఉండకుండా పూడికతీత పనులను చేపట్టాలని కమిషనర్ వికాస్ మర్మత్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం

Read more